Kring van muntgewichtverzamelaars


Kring van muntgewichtverzamelaarsVijfde bijeenkomst - UITGESTELD naar 2023

Oorspronkelijk stond deze vijfde bijeenkomst gepland op zaterdag 27 augustus 2022 te Wachtendonk.
Omdat er twarene weinig aanmeldingen is deze bijeenkomst verplaatst naar voorjaar of najaar 2023.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Aad Penders: aadpenders@hotmail.nl of telefoon +31-(0)653242692.

De deelnemers dragen gezamenlijk de kosten van deze dag (zaalhuur, koffie/thee/fris en lunch, in de zaal geserveerd).

Wie dat wil mag muntgewichten, muntgewichtdozen en dergelijke meebrengen om door de collega-verzamelaars te laten beoordelen.

Wie wil een presentatie houden?

Vierde bijeenkomst - zaterdag 28 augustus 2021 te Wachtendonk (Duitsland)

Het programma kreeg tijdens de bijeenkomst vorm met zes presentaties, naast het ontmoeten van oude en nieuwe bekenden.
Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier: Verslag.


De presentaties van deze dag:


1) Ludwig Ramacher - Joachim Weier. Ein Münzwaagenverkäufer und -meister aus Vierssen? Presentatie (13,4 MB PDF).

2) Dirk-Jan de Witt - Multi-muntgewichten / muntgewichten voor de Nederlandse koninkrijksmunten. Presentatie (30,3 MB PDF).

3) Bruno Janson - Gary Batz / Een koperen drukplaat van Francis Martens te Gent. Presentatie (27,1 MB PDF) (2e versie)

4) Ritzo Holtman - In memoriam Gary Batz (1927-2021). Presentatie (11 MB PDF).

5) Ritzo Holtman - De vondst van een zilverdoos van Gerrit Geens uit ca. 1658. Presentatie (74,3 MB PDF).

6) Ritzo Holtman - Ontwikkeling van muntgewicht.nl 2014-2021. Presentatie (8,9 MB PDF).

Derde
bijeenkomst - zaterdag 29 augustus 2020 te Wachtendonk (Duitsland)

Het programma kreeg tijdens de bijeenkomst vorm met een presentatie, mededelingen en nieuwtjes.

Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier: Verslag.
De presentatie van Bruno Janson over zijn onderzoek naar laatmiddeleeuwse muntgewichten vindt u hier: Presentatie 2.
Tweede bijeenkomst - zaterdag 31 augustus 2019 te Venlo


Het programma voor deze dag was als volgt / Das Programm für dieses Treffen war wie folgt:

Gedurende de dag: tentoonstelling over geld en muntgewichtdozen Während der Tag: Ausstellung über Geld und Münzgewichtkasten
 • vanaf 10.00 welkom in de zaal, met koffie/thee en Limburgse vlaai  • ab 10.00 Uhr Wilkommen im Saal mit Kaffee/Tee und Kuchen
 • 10.00 - 13.00 uur: Tafeltjesmarkt  • 10.00 - 13.00 Uhr: Tischbörse
 • 12.00 - 13.00 uur: lunch / broodjes in de zaal  • 12.00 - 13.00 Uhr: Lunch / Brötchen im Saal
 • vanaf 13.00 uur voordrachten:  • ab 13.00 Uhr Vorträge:
   - Bruno Janson: laatmiddeleeuwse muntgewichten
   - Peter De Witte: de website muntgewichten.com
   - Ritzo Holtman: stuiverazen /
inventarisatieproject (data base) van muntgewichtdozen en muntgewichten
   - Aad Penders: historie van het geld en het verzamelen
   - Bruno Janson: spätmittelalterliche Münzgewichte
   - Peter De Witte: über die Internetseite www.muntgewichten.com
   - Ritzo Holtman: 'Stuiver' Asse / die Datenbank über Münzwaagen
   - Aad Penders: Geschichte vom Geldes und des Sammelns
 • pauze: Tafeltjesmarkt, koffie/thee  • Pause: Tischbörse, Kaffee/Tee
 • voortzetting van de voordrachten:  • Fortsetung der Vorträge:
   - Günter Unshelm: Vlaamse muntgewichten in Letland
   - Rolf Laufkoetter: een 17e eeuwse Engelse muntgewichtdoos
   - Günter Unshelm: Flämische Münzgewichte in Lettland
   - Rolf Laufkoetter: ein Englische Münzwaage für Paris aus dem 17. Jh.
 • om 19.00 uur einde bijeenkomst  • um 19.00 Uhr: Ende des Treffens
 • het is mogelijk om de avondmaaltijd (à la carte) op de naastgelegen veranda te houden: dit voor eigen rekening!  • es ist möglich à la carte zu speisen auf der nächstliegenden Veranda: auf eigene Rechnung!


De presentaties van deze dag:

1) Bruno Janson - Laatmiddeleeuwse muntgewichten. Deze presentatie is verdaagd.

2) Peter De Witte - De website muntgewichten.com. Presentatie (6,1 MB PDF) en begeleidende tekst.

3) Ritzo Holtman - Stuiverazen. Presentatie (26,2 MB PDF) en begeleidende tekst.

4) Aad Penders - Historie van het geld en het verzamelen. Tekst.

5) Ritzo Holtman - Inventarisatieproject / data base van muntgewichtdozen. Presentatie (18,4 MB PDF) en begeleidende tekst.

6) Günter Unshelm - Vlaamse muntgewichten in Letland. Presentatie (64,2 MB PDF) en begeleidende tekst.

7) Rolf Laufkoetter - Een 17e eeuwse Engelse muntgewichtdoos voor Parijs. Presentatie (3,4 MB PDF).


Ook deze dag verliep in een gemoedelijke sfeer en was een reünie van verzamelaars én van muntgewichtdozen!


Ideeën voor presentaties, voor de volgende bijeenkomst in 2020:
 a) voortgang van het project laatmiddeleeuwse muntgewichten
 b) voortgang van het inventarisatieproject van muntgewichtdozen en muntgewichten
 c) nieuwe muntgewichtliteratuur
 d) NUMIS en de samenwerking met PAN
 e) essaaibalansen
 f) etiketten in muntgewichtdozen

Eerste bijeenkomst - 1 september 2018 te Venlo

De eerste bijeenkomst van de Kring vond plaats in een hotel te Venlo op zaterdag 1 september 2018 en was zeer geanimeerd.
Omdat de kringleden uit Nederland en Duitsland soms van ver moesten komen opende de bijeenkomst pas om 11.00 uur.
Achttien geïnteresseerden + aanhang waren present; een aantal daarvan overnachtte in het hotel.
De bijeenkomst werd opgeluisterd met een tentoonstelling van muntgewichtdozen, beeldenaars, ordonnanties, geldbeurzen en een betaaltafel met attributen.

De oprichter Aad Penders presenteerde samen met Rolf Laufkoetter uit Duitsland de plannen maar ook de vragen en wensen.
Het is de bedoeling om binnen de Kring voorlopig alleen aandacht te schenken aan muntgewichtdozen en muntgewichten uit Nederland en Duitsland.
Een van de plannen is het inventariseren van de muntgewichtdozen uit de Nederlanden.

De Kring wordt géén aparte vereniging naast de Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging (GMVV) of Maß und Gewicht (MuG).
Er is dan ook geen bestuur gevormd; wel is er een petit comité.
Omdat er geen contributie zal worden geheven, zullen de kosten van de bijeenkomst (zaalhuur en beamer) door de aanwezige Kringleden worden opgebracht. Eten, drinken en eventuele overnachtingen zijn voor eigen rekening.

Tweemaal per jaar zal de Kring eigen bijeenkomsten organiseren. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland voor het voorjaar 2019, wederom te Venlo. [Uiteindelijk is besloten om eenmaal per jaar een bijeenkomst te houden].

Tijdens deze bijeenkomsten werden vijf beamerpresentaties gehouden:

1) Aad Penders: Bijzondere muntgewichtdozen en muntgewichtdozen in het bijzonder. Presentatie (34,7 MB PDF).

2) Bruno Janson: Laatmiddeleeuwse muntgewichten in de Nederlanden ca. 1330-1490.
De oorspronkelijke presentatie werd door de auteur op 22-12-2018 gecorrigeerd. Presentatie (36,1 MB).

3) Rolf Laufkoetter: Nieuwe literatuur over muntgewichtdozen en muntgewichten. Presentatie (6 MB PDF).

4) Ritzo Holtman: Muntgewichten voor zilveren munten 1580-1651. Presentatie (16,6 MB PDF).

5) Ritzo Holtman: De website muntgewicht.nl. Presentatie (13,2 MB PDF)

Er was tijd tekort en het programma liep vloeiend over in het diner, dat op de naastgelegen veranda werd gehouden.
Al met al een zeer geslaagde dag!

Oprichting - 16 september 2017 te Houten

Tijdens de Muntmanifestatie op 16 september 2017 te Houten werd de Kring van muntgewichtverzamelaars opgericht door Aad Penders. Daar bleef het voorlopig bij, maar er kriebelde toch wel iets.Terug naar de startpagina.


Update: 5-9-2022