Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging

 
Zusterverenigingen
België
Duitsland
Engeland + Verenigde Staten
FrankrijkBELGIË
Mensurae Ponderaque Belgarum (kortweg: MPB)
MPB logo De Belgische zustervereniging werd in 2003 opgericht. Op 23 en 24 augustus 2003 vond de eerste internationale bijeenkomst plaats te Hoves (ten zuidwesten van Brussel).
Deze kleine vereniging (ongeveer 50 leden) gaf tot en met 2018 eenmaal per jaar een eigen tijdschriftje uit (een versie in het Frans en in het Vlaams). Sindsdien leidt deze vereniging een slapend bestaan.

Meer informatie in het Frans, Duits, Engels of Nederlands kan worden aangevraagd bij Stéphane Caty.
Geen eigen website.
DUITSLAND
Maß und Gewicht
Maß und Gewicht logo Deze Duitse zustervereniging is opgericht in 1987 en heeft momenteel ongeveer 270 leden, verspreid over 15 landen. Het verzamelgebied beslaat weegschalen, gewichten, lengtematen, inhoudsmaten, muntgewichtdozen, literatuur en diverse randgebieden.

Het metrieke stelsel is in Duitsland pas in 1872 van kracht geworden. Tegelijkertijd werd het ijkwezen meer gecentraliseerd. Steden en staten in het Duitse taalgebied hebben tot die tijd een enorme verscheidenheid aan maten en gewichten gebruikt. Er is nog een hoop onderzoek nodig om helderheid in de ontwikkelingen te krijgen.

Vier maal per jaar ontvangen de leden het gedrukte kleurentijdschrift 'Maß und Gewicht'. De volledige inhoudsopgave is op hun web site te vinden. Verder ontvangt men aankondigingen van nieuwe literatuur en tentoonstellingen.

Er vinden twee weekend-bijeenkomsten per jaar plaats: afwisselend in het noorden en het zuiden van Duitsland. Op vrijdagavond komen de eerste leden reeds bijeen en vindt de traditionele 'kofferbak-handel' plaats. Op zaterdagochtend volgt de officiële beurs met in de middag een lezingenprogramma. Pas tegen zondagmiddag komt er een eind aan de gezelligheid. Vanaf mei 2004 worden tijdens de voorjaarsbijeenkomsten ook veilingen georganiseerd en daarnaast worden er schriftelijke veilingen gehouden; de beeldcatalogus is te vinden op de website.

Meer informatie is te vinden op: www.mass-und-gewicht.de
ENGELAND + VERENIGDE STATEN
ISASC: International Society of Antique Scale Collectors
ISASC Europe logo

ISASC USA logo
De Engels/Amerikaanse zustervereniging dateert van 1976; vanaf 1978 werd een eigen tijdschrift uitgegeven. Wereldwijd heeft men ongeveer 170 leden. Het verzamelgebied bestaat uit weegschalen (zeer sterk vertegenwoordigd) en gewichten. Inhoudsmaten en lengtematen zijn eigenlijk 'not done', hoewel dit gaat veranderen. De vereniging biedt haar leden oude catalogi in kopie aan.

Engeland is een erg interessant verzamelgebied: door de lange historie is er een grote verscheidenheid aan maten en gewichten te vinden. Amerika heeft een traditie van (tegenwoordig volstrekt) illegale weegschalen: het functioneren was soms ondergeschikt aan de vormgeving.

Vier maal per jaar ontvangen de leden het gedrukte kleurentijdschrift 'Equilibrium', met een omvang van 28 pagina's.

Tot en met 2019 was de vereniging opgesplitst in twee delen: a) de Verenigde Staten en b) Europa, oftewel de rest van de wereld. Met ingang van 2020 is de 'Europese' tak opgeheven, hoewel de informele contacten zullen blijven bestaan.

Meer informatie is te vinden op: www.isasc.org; de Europese tak heeft een web site op www.isasce.com.FRANKRIJK
Société Métrique de France
Société Métrique de France logo
De Franse zustervereniging is in 1978 opgericht; vanaf 1982 wordt een tijdschrift voor de verzamelaars uitgegeven. Allengs zijn de doelstellingen van de vereniging gewijzigd van bescherming van het metrieke stelsel naar het onderzoeken en verzamelen van maten en gewichten.

Ook Frankrijk heeft een rijk metrologisch verleden, en is bovendien de aanstichter van het metrieke, decimale stelsel (kilogram, meter, liter). Het heeft hen 40 jaar gekost (Nederland: 50 jaar) om het metrieke stelsel goed in te voeren. Uit de periode vóór 1840 is dan ook interessant materiaal te vinden.

Drie of vier maal per jaar ontvangen de leden het tijdschrift 'Le Système Métrique', met een omvang van ongeveer 18 - 40 pagina's in kleur.

De contributie per jaar is 40 euro. Meer informatie kan in het Engels of Frans worden aangevraagd via Jacques Fèvre.


Terug naar de startpagina.

Update: 2-4-2023