droge
          maat en knopgewichten

Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging

www.gmvv.org / www.gmvv.nl
Nieuws:

 • de eerstvolgende (kleine) bijeenkomst is op zaterdag 18 mei in Harmelen. Zie de rubriek bijeenkomsten.

--

De Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging (kortweg GMVV), opgericht in 1973, telt wereldwijd circa 150 leden.

Drie maal per jaar worden er bijeenkomsten gehouden, waar u een groot aanbod aantreft van weegschalen, maten en gewichten. U kunt er contacten leggen met vele mede-verzamelaars.

Tweemaal per jaar wordt een veiling gehouden; u kunt dan dubbele exemplaren verkopen en u heeft een goede gelegenheid om uw collectie op veelal voordelige manier uit te breiden. Bij de veiling verschijnt tevens een beeldcatalogus.

Verder wordt eenmaal per jaar een Tafeltjesmarkt gehouden, waarop de leden kunnen exposeren, ruilen en verkopen.

De bijeenkomsten en veilingen vinden plaats in het centraal gelegen Harmelen (bij Utrecht); er is ruime parkeergelegenheid.
De toegang is vrij.
Deelnemers aan de (besloten) veilingen moeten wel lid, erelid, donateur of begunstiger van de vereniging zijn; wie alleen rond wil kijken en de sfeer proeven is uiteraard welkom.


De leden ontvangen vier maal per jaar het rijk geïllustreerde tijdschrift 'Meten & Wegen', met daarin artikelen over het verzamelgebied: gewichten, inhoudsmaten, lengtematen, weegschalen en muntgewichten.

De jaarlijkse contributie bedraagt voor leden in Nederland 35 euro (met ingang van 2025: 45 euro); voor leden in het buitenland: 50 euro.English summary:

The Dutch Weights and Measures Collectors Society gathers approx. 150 members world wide. Meetings and auctions are held at Harmelen (near Utrecht). The quarterly magazine is richly decorated and covers scales, weights, measures of capacity and length, and coin-weights. Annual membership fee for members abroad is 50 euro.
De meter, de liter en het kilogram zijn produkten van de Franse revolutie. Nederland begon deze 'metrieke' eenheden vanaf 1820 gefaseerd in te voeren, waarbij de 'voormetrieke' eenheden (el, kroes, pint, pond, ons, enz.) werden verboden. De omschakeling is een moeizaam proces geweest. Zelfs Engeland is - na een lange aanloop - going metric!


Doordat de meeste produkten tegenwoordig zijn voorverpakt, loopt het gebruik van maten en gewichten terug. Wat niet wordt vernietigd, komt misschien uiteindelijk in handen van verzamelaars, die zorg dragen voor het bewaren van dit cultuurgoed.


Terug naar de startpagina.

Update: 8-4-2024